Mašinski radovi-GP kotlarnica TIVOL

Naziv predmeta Mašinski radovi-GP kotlarnica TIVOL
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Ivona Pavić
Telefon: 022/473-450
Opšti rečnik nabavke • 4351000-Mašinski instalaterski radovi
Rok za podnošenje ponuda 15.06.2020 do 10:00h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Mesto, datum i čas
otvaranja ponuda
15.06.2020 10:30h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Status nabavke Završen

Dokumentacija