Обавештење о смањењу цене гаса од јуна 2016

Поштовани потрошачи, Одлуком Надзорног одбора ЈП ''Гас-Рума'', на коју сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије, цена природног гаса за јавно снабдевање, смањена је у просеку за 4.00% или 1.33 динара по m3 у тарифном ставу ''енергент'', а тарифни ставови ''капацитет'' и ''накнада по месту испоруке'' остају непромењени.
Са применом нове цене природног гаса отпочећемо од 01. јуна 2016. године.

PDF Обавештење о смањењу цене гаса од 1. јуна 2016.