Обавештење о промени цене гаса од новембра 2017

Поштовани потрошачи, Одлуком Надзорног одбора ЈП ''Гас-Рума'', на коју сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије, промењена је цена природног гаса за јавно снабдевање и цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса.
Са применом нове цене природног гаса отпочећемо од 01. новембра 2017. године.

PDF Одлуке о цени за јавно снабдеванје и цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса од 1. новембра 2017.