Обавештење ванредно стање


У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 16. МАРТА 2020. ГОДИНЕ ОБУСТАВЉА СЕ РАД СА СТРАНКАМА. БЛАГАЈНА И ПРОДАВНИЦА ЈП „ГАС-РУМА“ ЋЕ БИТИ ЗАТВОРЕНА ДО ПРЕСТАНКА ВАНРЕДНОГ СТАЊА. ОБАВЕЗЕ МОЖЕТЕ ИЗМИРИТИ НА ШАЛТЕРИМА ПОШТЕ, БАНАКА ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ. ВАЛУТА ЗА ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЈЕ ПРОДУЖЕНА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА И У СКЛАДУ СА ТИМ НЕЋЕ БИТИ ОБРАЧУНАВАНА КАМАТА.

СВА КОМУНИКАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ ПИСМЕНИМ ПУТЕМ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРЕКО Е-МАИЛ АДРЕСЕ

ЈП „ГАС-РУМА“ ЋЕ ПРИМАТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ПРИКЉУЧКЕ, ДОК СЕ РАДОВИ НА УНУТРАШЊИМ ГАСНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ПРЕКИДА ДО ПРЕСТАНКА ВАНРЕДНОД СТАЊА.

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ КОНТАКТИРАТИ НА:
ТЕЛЕФОН: 022/473-450, ФАX: 022/471-484
ДЕЖУРНА СЛУЖБА: 063/511-556
БЕСПЛАТАН ПОЗИВ: 0800-003-007