Polietilenski fiting

Naziv predmeta Polietilenski fiting
Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Ivona Pavić
Telefon: 022/473-450
Opšti rečnik nabavke 4416700 - različiti pribor za cevi
Rok za podnošenje ponuda 09.10.2019 do 10:00h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Datum, vreme i mesto
javnog otvaranja ponuda
09.10.2019 10:30h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Status nabavke Završen

Dokumentacija