Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ И ЊЕГОВИ ПРОЦЕСИ

ЈП "ГАС-РУМА" успоставља, документује, примењује, одржава и унапређује систем менаџмента квалитетом према ИСО 9001:2015 као средство за остваривање утврђене политике и циљева квалитета производа, процеса и услуга.

Све процесе који се одвијају у ЈП "ГАС-РУМА" поделили смо на процесе који се односе на крајњег корисника, процесе производње/услуга и процесе који су у вези са производњом (главни процеси), управљачке процесе и процесе подршке, што је приказано на слици.

Технички и људски ресурси као и неопходна инфраструктура постављају неопходне услове за реализацију наведених процеса.

Сви процеси који се одвијају у ЈП "ГАС-РУМА" се прате и анализирају на бази карактеристика евидентираних у записима о квалитету. Излазни подаци као перформансе процеса, од којих зависи квалитет производа/услуга се евидентирају и чувају на одговарајући начин који је прописан у процедури или упутству.

procesi

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак