Motorna goriva

Naziv predmeta Motorna goriva
Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontak Ivona Pavić
Telefon: 022/473-450
Opšti rečnik nabavke 09130000 – Nafta i destilati
Rok za podnošenje ponuda 04.07.2019 do 10:00h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Datum, vreme i mesto
javnog otvaranja ponuda
04.07.2019 10:30h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Status nabavke Završen

Dokumentacija