Projektno tehnička dokumentacija - ponovljen postupak

Naziv predmeta Projektno tehnička dokumentacija - ponovljen postupak
Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Ivona Pavić
Telefon: 022/473-450
Opšti rečnik nabavke 71320000- Usluge tehničkog projektovanja
Rok za podnošenje ponuda 11.12.2019 do 10:00h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Datum, vreme i mesto
javnog otvaranja ponuda
11.12.2019 10:30h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Status nabavke Završen

Dokumentacija