Svođenje očitane količine prirodnog gasa na obračunsku energiju


OČITANA ZAPREMINA m3
 
KOREKCIJA PO PRITISAKU
Merač sa korektorim po pritisku  
Nadmorska visina na mestu isporuke m
Prikljucni pritisak na mestu isporuke mbar
Atmosferski pririsak mbar
Pritisak prirodnog gasa u normalnim uslovima mbar
Faktor kompresivnosti  
Koeficijent korekcije po pritisku  
 
KOREKCIJA PO TEMPERATURI
Merač sa korektorim po temperaturi  
Temperatura prirodnog gasa na mestu isporuke °C
Obračunski period je u intervalu 1.maj-30.septembar
Obračunski period je u intervalu 1.oktobar-30.april
Temperatura prirodnog gasa u normalnim uslovima K
Radna temperatura prirodnog gasa na mernom mestu K
Koeficijent korekcije po temperaturi  
 
Zapremina prirodnog gasa u standardnim uslovima m3
Koeficijent korekcije za obračunsku godinu  
Zapremina prirodnog gasa u normalnim uslovima m3
Gornja toplotna vrednost kWh/m3
Energija kWh