Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Дистрибутивно подручје

distributivno podrucjeДистрибутиво подручје обухвата гасифицирано подручје општине Рума - град Руму и насељена места општине Рума (Вогањ, Павловци, Стејановци, Жарковац, Мали Радинци, Доњи Петровци, Добринци, Краљевци, Буђановци, Хртковци, Никинци, Платичево, Кленак, Витојевци и Грабовци) и гасифицирано подручје општине Ириг - град Ириг, радну зону Ириг и северни део општине Ириг - насеље Хопово и мрежу на Фрушкој Гори на Иришком Венцу и код "Норцев"-а. Гасна мрежа ЈП "Гас–Рума" представљена је дистрибутивном полиетиленском мрежом ниског притиска (у насељеним местима и мрежа од Хопова до потрошача на Фрушкој Гори) и челичном мрежом средњег притиска (у Руми и између насељених места од ГМРС до МРС за поједина насеља). Дужина полиетеиленске гасне мреже закључно са 31.12.2022. године износи 463.647 m а дужина челичне гасоводне мреже износи 110.237 m.

distributivno podrucjeНа дистрибутивном подручју ЈП "Гас–Рума" има 9.959 гасних прикључака и то 8.070 типских прикључака, 128 индивидуалних прикључака и 1.070 групних прикључака. На разводном гасоводу има 51 прикључак. Број потрошача који користе природни гас на територији општине Рума и општине Ириг на дан 31.12.2022. године износи 9.083 и то 8.649 из групе мала потрошња-домаћинства, 399 из групе остали, и 35 активних потрошача на разводном гасоводу.

На територији коју покрива ЈП "Гас–Рума" изграђене су до 31.12.2022. године и технички примљене 23 мерно регулационе станице које су, осим МРС ''Хопово'', све у функцији снабдевања потрошача природним гасом.

Поред наведене инфраструктуре на дистрибутивном подручју ЈП "Гас–Рума" постоји и већи број противпожарних шахтова, секцијских славина и регулационих станица који сви имају задатак осигуравања нормалног и безбедног процеса дистрибуције природног гаса.

 

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак