Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Дистрибутивно подручје

distributivno podrucjeДистрибутиво подручје обухвата гасифицирано подручје општине Рума- град Руму и насељена места општине Рума (Вогањ, Павловци, Стејановци, Жарковац, Мали Радинци, Доњи Петровци, Добринци, Краљевци, Буђановци, Хртковци, Никинци, Платичево, Кленак, Витојевци и Грабовци) и гасифицирано подручје општине Ириг- град Ириг, радну зону Ириг и северни део општине Ириг- насеље Хопово и мрежу на Фрушкој Гори на Иришком Венцу и код "Норцев"-а. Гасна мрежа ЈП "Гас – Рума" представљена је дистрибутивном полиетиленском мрежом ниског притиска (у насељеним местима и мрежа од Хопова до потрошача на Фрушкој Гори.) и челичном мрежом средњег притиска (у Руми и између насељених места од ГМРС до МРС за поједина насеља.) Дужина полиетеиленске гасне мреже закључно са 31.12.2014.године износи 414.957м а дужина челичне гасоводне мреже износи 104.491м.

distributivno podrucjeНа дистрибутивном подручју ЈП "Гас – Рума" има 7.827 гасних прикључака и то 7.675 типских прикључака, 107 индивидуалних прикључака на ДГ и 45 индивидуалних прикључака на РГ. Број потрошача који користе природни гас на територији општине Рума и општине Ириг на дан 31.12.2014. године износи 6.999 и то 6.639 из групе мала потрошња-домаћинства, 242 из групе мала потрошња-остали, 43 из групе ванвршна потрошња К1, 2 из групе равномерна потрошња К1, 45 из групе нерравномерна потрошња К1, 7 из групе ванвршна потрошња К2, 2 из групе равномерна потрошња К2 и 19 из групе неравномерна потрошња К2.

На територији коју покрива ЈП "Гас – Рума" изграђене су до 31.12.2014.године и технички примљене 23 мерно регулационе станице које су, осим МРС ''Ривица'' и МРС ''Хопово'', све у функији снабдевања потрошача природним гасом.

Поред наведене инфраструктуре на дистрибутивном подручју ЈП "Гас – Рума" постоји и већи број противпожарних шахтова, секцијских славина и регулационих станица који сви имају задатак осигуравања нормалног и безбедног процеса дистрибуције природног гаса.

 

009932970
Посетиоци
3
Чланци
391
Број прегледа чланака
9210278

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак