Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Концепција развоја

Пратећи светска искуства и савремене трендове у овој области могу се представити неки могући правци развоја елемената дистрибутивног система ЈП "Гас – Рума". Основа за будућу реализацију ових елемената је План развоја дистрибутивног система који је донет фебруара 2013.г. за период 2014.-2018.г.
Циљеви доношења Плана развоја су: повећање сигурности испоруке и развој Система у складу са реално исказаним потребама за прикључење произвођача природног гаса и купаца и обезбеђење нових повезивања са транспортним или другим дистрибутивним системом.

Планом развоја
• приказане су какрактеристике постојећег система;
• дата је прогноза развоја потрошње по примоптредајним местима са ЈП ''Србијагас'';
• пројектовани су губици у дистрибутивном систему по годинама;
• предвиђена је гасификација подручја у којима нема гасне инфраструктуре;
• планиране су реконструкције, ревитализације и модернизације постојећих мрежа;
• дају се сменице развоја и модернизације система мерења , аквизиције података, надзора и управљања;

Рационализација потрошње, праћење и управљање елементима дистрибутивног системa

racionalizacije potrošnjeУ циљу смањења губитака, праћења функционисања дистрибутивног система и ефикаснијег и економичног управљања системом тенденција је увођења даљинског мерења (телеметрије) и управљања на сваком нивоу и сваком сегменту потрошње: од МРС појединачних насеља до регистровања потрошње појединачних потрошача из свих категорија. С тим у вези предвиђа се постепена замена за старелих мерача мерачима који могу кориговати измерену количину бар по једном од неколико актуелних параметара корекције (п, Т, З,...) и формирање телеметријског система. Постоји неколико телеметријских технологија али су у нашој земљи ови подаци још на нивоу експерименталних тако да је тешко рећи у овом тренутку шта је оптимум и која од њих има већу вероватноћу опстанка и развоја. Осим потрошње природног гаса телеметрија је већ присутна и развија се са становишта одржавања: ЈП "Гас – Рума" већ има основни телеметријски модул за станице катодне заштите а разматра се и могућност даљинског управљања истим као и телеметријска конрола његових елемената (мерних места).

Нове услуге потрошње

povecanje sigurnostiОсим додатних услуга које се помињу на другом месту а тичу се приступу информацијама од користи за конкретног корисника у свету се одавно користе и различите могућности плаћања утрошеног гаса па тако и могућности ''пре-паид'' потрошње- мерач опремљен читачем чип картице у условима сталне цене и квалитета гаса омогућава кориснику да у сваком тренутку има уплаћену одређену ''авансну'' количину гаса са којом може располагати у одређеном периоду (није потребно периодично очитавање мерача, испостављање рачуна и сл.).

Повећање сигурности система

Поред активних мера сигурности које се спроводе по принципу периодичних прегледа у свету постоје и развијају се и пасивне активности- на мрежу и прикључке уграђују се тзв "гас-стоп" вентили који омогућавају брз прекид протока гаса ка делу у којем дође до наглог пада притиска тј. на места оштећења гасовода.

Рационализација рада службе дистрибуције

У диспечерском центру у зависности од података о екипама и пословима на терену (употреба ГПРС и технологија мобилне телефоније) оптимизује се рад мобилних екипа у редовним и ванредним ситуацијама, по планираним интервенцијама и позиву.

 

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак