Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Делатности

Претежна делатност предузећа је дистрибуција гасовитих горива гасоводом означена шифром 3522. и обухвата:
• дистрибуцију природног гаса
• управљање дистрибутивним системом
• одржавање дистрибутивног система
• јавно снабдевање природним гасом.

ДелатностДруга важна делатност ЈП "Гас – Рума", која у основи произилази из основне делатности, јесте развој и изградња гасовода на укупном дистрибутивном подручју где обавља делатност дистрибуције природног гаса. Остале делатности, као што су:
• пројектовање и изградња кућних гасних инсталација,
• пројектовање и изградња кућних гасних прикључака,
• малопродаја гасне опреме ,
• сервис и уградња гасних апарата и друго, у потпуности су у функцији основне делатности кад је у питању квалитет, безбедност и поуздан рад елемената гасоводног система укључујући и унутрашње инсталације потрошача и гасне апарате.

Захваљујући усвојеним принципима, видни су резултати већ урађеног:
• Организовано дежурство,
• Мобилне екипе,
• Сервис,
• Праћење потрошње,
• Праћење парцијалних и глобалних биланса и биланса система,
• Израда статистике из свих области итд.

 

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак