Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Заштита животне средине

zastita zivotne sredineПриродни гас је витална компонента светске енергетике. Он спада у најчистије, најсигурније и најкорисније фосилно гориво, па му и употреба све више расте.
Природни гас сагорева без штетних продуката чађи и пепела, с малим емисијама угљен - диоксида (CO2) и сумпор - диоксида (SO2) чиме се сврстава међу еколошки најчистије енергенте.
Посматрано у односу на сва остала фосилна горива, употреба природног гаса производи такође и најмању количину (CO2) што је битан допринос смањењу глобалне емисије (CO2).
У нормалном раду транспортног гасног система, котларница је једино место где долази до емисије штетних материја (и то значајно мањих у односу на друга горива).
И мерно - редукционе станице и гасоводи опремљени су сигурносним уређајима како би се спречиле или свеле на најмању могућу меру штетне поседице по људе, објекте и околину.
Транспортне цеви су укопане у земљу и једино у екстремним ситуацијама може доћи до испуштања гаса у атмосферу.

Природни гас - еколошки најприхватљивије гориво

zastita zivotne sredine

Као предуслов за интеграцију у међународно окружење ће се поставити приступање и прихватање протокола о прекограничном загађивању ваздуха, те укључивање у међународне програме израде програма повећања енергетске ефикасности.

У ЕУ на снази су строги прописи о заштити човекове околине, који уводе систем ограничења емисије штетних гаSOва, и плаћања значајних такси на емисије штетних продуката. То значи да ће коришћење еколошки погодних енергената пружити могућност уштеда сваком потрошачу кроз смањење трошкова за енергију.
Еколошки најприхватљивије гориво управо је природни гас.
Карактеристике емисија (CO2), SO2 и НОx код фосилних горива:
•    (CO2) - сагоревањем природног гаса ослобађа се приближно једна половина количине (CO2) која се ослобађа спаљивањем угља. (CO2) проузрокује појачање ефекта стаклене баште и глобалног пораста температуре.
•    SO2 - углавном се ослобађа спаљивањем угља и течних горива. Природни гас практично не производи SO2. SO2 проузрокује закисељење околине.
•    NОx - сагоревањем природног гаса ослобађају се мање количине азотних оксида, него спаљивањем других фосилних горива. NОx такође проузрокује закисељење околине (заједно са SO2 и амонијаком)
Потреба енергетске ефикасности је аргумент који инвестициона улагања преласком са других енергената на природни гас чине исплативим, а друга чињеница изузетно важна за инвестициона улагања су трошкови на емисију штетних продуката који нас чекају у будућности.

УЛАЖИМО У ТЕХНОЛОГИЈЕ КОЈЕ ШТЕДЕ ЕНЕРГИЈУ И ШТИТЕ ОКОЛИНУ.

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак