Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Procedura za izgradnju individualnog gasnog priključka

 

Redni broj Pribavljanje dokumentacije Mesto pribavljanja - dostavljanja Primedba
1 Obaveza stranke je da proveri u JP "Gas – Ruma" da li postoji mogućnost gasifikacije predmetnog objekta JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Po saznanju da je tehnički moguće izvršiti priključenje objekta na distributivnu gasnu mrežu, stranka podnosi zahtev
2 Podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja za priključenje objekta potrošača gasa za individualni priključak (G-10 i veći) uz koji se prilaže: JP "Gas – Ruma",
delovodnik
Zahtev popunjava investitor na obrascu JP "Gas – Ruma"
2.1. Izvod iz zemljišne knjige Opštinski sud Ruma, gruntovnica Originalni dokument, ne stariji od 6 meseci
2.2. Kopija katastarskog plana za predmetnu parcelu od RGZ Služba za katastar nepokretnosti Originalni dokument, ne stariji od 6 meseci
2.3. Katastarsko topografski plan Ovlašćeni geometar ne stariji od 6 meseci
2.4. Odobrenje za izgradnju objekta koji se gasificira-upotrebna dozvola (po potrebi) JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Ako objekat nije ucrtan, investitor prilaže odobrenje za izgradnju objekta -upotrebnu dozvolu
2.5. Izvod iz registra privrednih subjekata JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Ne stariji od 6 meseci
2.6. Overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje (depo karton) JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije''
2.7. Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV JP "Gas – Ruma" , šalter ''informacije''
3 Izrada tehničkih uslova za GP (skica) JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Referent KP na terenu uz prisustvo investitora definiše lokaciju MRS
4 Izdavanje Rešenja o odobrenju za priključenje objekta potrošača gasa (G-10 i veći) sa prilogom tehničkih uslova za GP JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Za izradu neophodna uplata važećih taksi
5 Skalapnje Ugovora o izgradnji individualnog gasnog priključka JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Po sklapanju ugovora investitor uplaćuje nakdanu za troškove priključenja objekta na distributivni sistem prema izdatom rešenju o odobrenju za priključenje.
6 Izgradnja individualnog priključka Izgradnju izvodi JP "Gas – Ruma" sa građevinskim kooperantom
(obaveza JP "Gas – Ruma" je da posle izgradnje pribavi upotrebnu dozvolu za individualni gasni priključak)

Legenda:
Individualni gasni priključak je priključak na: distributivnu mrežu pritiska ≥ 6 bar; distributivnu mrežu pritiska do 6 bar sa maksimalnim kapacitetom MRS iznad 10 m³/h, kao i svaki drugi priključak koji, u smislu ove metodologije, ne ispunjava uslove za tipski ili grupni priključak.
RGZ- Republički geodetski zavod
GP – Gasni priključak
MRS – Merno regulaciona stanica ( sa meračem veličina ≥G-10 za potrošnju ≥ 10  m3/h )

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак