Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Гасни уређаји

Опште

gas plinГасни уређаји могу се поделити према различитим критеријумима, али овде ће се поред сврхе уређаја водити рачуна само о врсти димоводног прикључка. Наиме, сви гасни уређаји деле се према начину на који обезбеђују потребан ваздух за сагоревање гаса и на начин на који производе тог сагоревања избацују у слободан простор.

 

Према овој подели, можемо разликовати:
1. Tip A - гасни уређаји без одвода продуката сагоревања димоводним уређајем
2. Tip B - гасни уређај са ложиштем зависним од ваздуха из просторије (гасни апарати са прикључком на димњак)
3. Tip C - гасни уређаји са ложиштем независним од ваздуха из просторије (''гасни апарати фасадне изведбе'').

gas odzakЗа гасне уређаје Тип А није потребан никакав посебан начин одвођења сагорелих гасова - они се разређују ваздухом из саме просторије. Зато просторију у којој се користи гасни уређај типа А треба повремено проветрити!
За апарате гасне уређаје Тип B потребан ваздух за сагоревање узима се из просторије, а продукти сагоревања избацују се преко димњака - димњак мора бити исправан!
За гасне уређаје Тип C неопходан ваздух за сагоревање обезбеђује се из спољње средине, а такође и продукти сагоревања се избацују напоље - пазити на исправност фасадног прикључка!
Гасне уређаје смеју да постављају и пуштају у рад само овлашћени сервисери према упутству произвођача и уз прописани запис! Гасни уређаји се не смеју користити у сврхе за које нису намењени!

Врсте гасних уређаја по намени

Гасни уређаји за припрему хране

У ову групу гасних уређаја могу се сврстати гасни шпорети и решои, комбиновани гасно - електрични шпорети, гасни роштиљи и пећнице и сл. На тржишту се нуди велик број модела различитих произвођача и цена али је главна препорука да се не узимају гасни уређаји без уређаја за надзор пламена ,јер у недостатку блокаде код нестанка пламена може доћи до повећане концентрације исцурелог природног гаса у просторији.

Гасни уређаји за припрему топле санитарне воде

Што се потрошње природног гаса тиче, најефикаснији су проточни бојлери који тренутно, на захтев, одвртањем славине санитарне арматуре обезбеђују воду за санитарне потребе у тачно потребној количини. За потребе личне хигијене нуде се уређаји снага > 17kW, а за кухињске потребе задовољавају проточни бојлери < 8kW. Гасни акумулациони бојлери су попут електричних.

Гасни уређаји за грејање просторија

Грејање природним гасом се може вршити путем пећи, централног (радијаторског) грејања или на друге, специфичне начине (гасним ИЦ грејалицама, калориферима и сл.).
Грејање путем пећи је најзаступљеније у нашим условима, обезбеђује довољан комфор и једноставну регулацију температуре по просторијама - свака савремена пећ поседује потребну аутоматику са термостатом.
Централно грејање се примењује за објекте код којих је нужно грејање свих просторија у истом или сличном режиму. Инвестиција  у централно грејање је по правилу скупља у односу на собно грејање пећима, али је по јединици произведене топлоте централно грејање економичније. Добра страна овог решења је могућност комбиновања грејања са производњом топле санитарне воде путем тзв. комби уређаја (котао - бојлер).

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак