Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Историјат ЈП "ГАС-РУМА"

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса ЈП "ГАС-РУМА" основано је одлуком Скупштине општине Рума 25.11.1994. године, а почело је са радом 01.01.1995. године.

Description: istorijaГасовод у Руми је грађен искључиво личним средствима грађана, предузећа и других потрошача који су потписали Уговор о учешћу у финансирању са Фондом за грађевинско земљиште у Руми као инвеститором. Јула 1991. године уговорена је изградња I фазе гасовода у Руми. Гасовод у Руми пуштен је у рад 25.03.1994. године. Привремени дистрибутер гаса, са дистрибутивном јединицом у Руми био је ЈКП "ИНГАС" из Инђије. Развојним плановима, из 1991. године, предвиђено је да ЈП "ГАС-РУМА", преко ГМРС "Рума", ГМРС "Путинци" и ГМРС "Никинци" снабдева гасом потрошаче у граду Руми и у шеснаест насељених места општине Рума и у једанаест насељених места у општини Ириг.

У периоду од 1992. године, закључно са радовима изведеним у 2022. години, изграђен је гасовод у дужини од око 573.885 m, од тога 110.237 m челичног гасовода и 463.647 m дистрибутивног гасовода, на којима је изграђено укупно 9.959 гасних прикључака. На дистрибутивном гасоводу изграђено је 8.070 типских прикључака (7.812 за физичка лица и 258 за правна лица) и 1.710 групних прикључака од којих је 1.641 за физичка лица а 69 за правна. Такође, на дистрибутивном гасоводу имамо и 128 прикључака који су индивидуални прикључци. На разводном гасоводу изграђен је 51 прикључак.

istorijat - gas ruma - uspehБрој активних потрошача који користе природни гас на територији општине Рума и општине Ириг на дан 31.12.2022. године износи 9.083 и то на дистрибутивном гасоводу 9.048, од којих је 8.649 из групе мала потрошња-домаћинства и 399 из групе остали. На разводном гасоводу има 35 активних потрошача.


У Општини Рума завршена је гасификација свих насељених места.

ЈП "ГАС-РУМА" је енергетски субјект који поседује лиценце за обављање следећих енергетских делатности у општинама Рума и Ириг:

1. Лиценцу за обављање енергетске делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса, издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС-а) од 20.06.2017. године, под бројем 311.01-19/2017-Л-И.
2. Лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања природним гасом, издату од стране АЕРС-а од 10.01.2013. године, под бројем 311.01-1/2013-Л-И.
3. Лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевање природним гасом, издату од стране АЕРС-а од 22.12.2014. године, под бројем 311.01-80/2014-Л-И, са применом од 01.01.2015. године.

 

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак