Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Mašinski radovi-GP kotlarnica TIVOL

Naziv predmeta Mašinski radovi-GP kotlarnica TIVOL
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Ivona Pavić
Telefon: 022/473-450
Opšti rečnik nabavke • 4351000-Mašinski instalaterski radovi
Rok za podnošenje ponuda 15.06.2020 do 10:00h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Mesto, datum i čas
otvaranja ponuda
15.06.2020 10:30h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Status nabavke Završen

DokumentacijaCopyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак