Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

<h3Изградња гасовода "Румаска петља"

На основу планских активности за 2014. годину ЈП "ГАС РУМА" је започео изградњу гасовода "Румска петља", који треба да омогући снабдеване природним гасом будуће потрошаче гаса у радној зони "Румска петља".

Радови на изградњи разводног гасовода и мерно регулационе станице отпочели су 14. априла 2014. године. Главни пројекат је урађен тако да обухвата израду Разводног гасовода средњег притиска, МРС и дистрибутивни гасовод. Радна зона "Румска петља", која је предмет гасификација Главног пројекта обухвата простор у атару насеља Рума.

Лоцирана је јужно од аутопута Е-70 Загреб – Београд, који уједно представља северну границу планског подручја. Простор са западне стране ограничен је магистралним путем М-21 деоница Рума – Шабац, са југа границом катастарске општине Рума, а са истока , ивицом пољског пута која је западна граница к.п. бр. 12784.

 

Situacija

 

Разводни гасовод притиска (до 16 бар-а) ће бити израђен од челичних цеви и снабдеваће гасом МРС "Румска петља".

rg1rg2

 

 

 

 

 

 

За потребе снабдевања радне зоне гасом, пројектована је мерно регулациону станицу (МРС) одговарајућег капацитета 4000 m3/h.

rg3rg2

 

 

 

 

 

Разводни гасовод средњг притиска димензионисан је у складу са потребама будуће потрошње:

  • - МРС "Румска петља"
  • - Радна зона "Југ 2" и
  • - Радна зона "Југ 3"

rg3rg2


Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак