Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Одобрава се ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА за испоручени природни гас за период НОВЕМБАР 2022. - МАРТ 2023. године за купце из категорије "ДОМАЋИНСТВА"

На основу члана 51. Статута ЈП "ГАС-РУМА", Надзорни Одбор ЈП "ГАС-РУМА" на седници одржаној 31.10.2022. године донео је следећу одлуку:

Одобрава се ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА за испоручени природни гас за период НОВЕМБАР 2022. - МАРТ 2023. године за купце из категорије "ДОМАЋИНСТВА", тако да се рачуни за испоручену количину природног гаса деле према датуму доспећа и то:

- 60% месечног дуга доспева до 20-ог у текућем месецу за претходни месец

- 40% остатка месечног дуга доспева по истеку 170 дана од издавања рачуна.

Ова ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ОДМАХ, а ПРИМЕЊИВАЋЕ се почев од рачуна ЗА НОВЕМБАРСКУ ПОТРОШЊУ.

PDF Одложено плаћање - Одлука Надзорног Одбора 31.10.2022. године


010272246
Посетиоци
3
Чланци
403
Број прегледа чланака
9522546

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак