Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

ЛИДЕРСТВО И ПОСВЕЋЕНОСТ

Руководство демонстрира лидерство и своју посвећеност за успостављање, одржавање и стално унапређење QMS-а, што испољава кроз:

• утврђену Политику,
• стратегијске и оперативне циљеве квалитета,
• укључивање захтева QMS у постојеће процесе,
• примену процесног приступа и размишљања заснованог на ризицима,
• обезбеђење потребне подршке за функционисање QMS-а,
• обезбеђење да QMS оствари планиране резултате и преузимање крајње одговорности за ефективност и успешност QMS,
• ангажовање, усмеравање и подржавање запослених, како би допринели ефективности QMS,
• дефинисање циљева у процесима, у складу са контекстом,
• преиспитивање QMS,
• обезбеђење неопходних ресурса за успешно одвијање процеса,
• опредељење ка задовољењу захтева купаца/корисника.

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак