Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ QMS-а

Систем менаџмента квалитетом описује систем који се примењује у свим процесима и организационим јединицама у предузећу ЈП "ГАС-РУМА", а обухвата:

• услуге дистрибуције природног гаса,
• пројектовања и изградње разводног и дистрибутивног гасовода,
• пројектовања и изградње кућних гасних прикључака,
• пројектовање и изградње кућних гасних инсталација,
• набавке, испоруке, монтаже и сервисирања гасне опреме.

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак