Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

УСРЕДСРЕЂЕНОСТ НА КОРИСНИКА

Корисници производа и услуга ЈП "ГАС-РУМА" су индивидуални, комунални и индустријски потрошачи природног гаса, локална заједница и предузећа за чије процесе је неопходна гасна опрема, гасоводи, гасне и друге инсталације. У ЈП "ГАС-РУМА" је установљена организација која је оријентисана према кориснику.

Руководство прикупља информације о задовољству купаца/корисника преко анкете и у директним контактима. Ове информације се прикупљају у личним контактима, у контактима оствареним између запослених и купаца/корисника и на све остале доступне начине.

Сваки запослени је дужан да све битне информације у вези са купцем/корисника, до којих дође у дитектној комуникацији, или на други начин, саопшти свом претпостављеном, односно директору. Ове информације представљају подлогу за покретање активности на повишењу задовољства купаца/корисника, о чему одлуку доноси руководство. У склопу тога, руководство мора да разматра могућности и ризике, који утичу на задовољство купаца/корисника и да се тиме бави и предузима одговарајуће мере.

Поред корисника, ЈП "ГАС-РУМА" води бригу и о запосленим радницима, оснивачима предузећа, интересима јавног сектора (односно шире друштвене заједнице) која такође има своје захтеве који не смеју бити запостављени ни у једном тренутку.

Циљ ЈП "ГАС-РУМА" у будућности је потпуна усредсређеност на корисника у смислу да његова очекивања буду испуњена.

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак