Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Zaštita životne sredine

zastita zivotne sredinePrirodni gas je vitalna komponenta svetske energetike. On spada u najčistije, najsigurnije i najkorisnije fosilno gorivo, pa mu i upotreba sve više raste.
Prirodni gas sagoreva bez štetnih produkata čađi i pepela, s malim emisijama ugljen - dioksida (CO2) i sumpor - dioksida (SO2) čime se svrstava među ekološki najčistije energente.
Posmatrano u odnosu na sva ostala fosilna goriva, upotreba prirodnog gasa proizvodi takođe i najmanju količinu CO2 što je bitan doprinos smanjenju globalne emisije CO2.
U normalnom radu transportnog gasnog sistema, kotlarnica je jedino mesto gde dolazi do emisije štetnih materija (i to značajno manjih u odnosu na druga goriva).
I merno - redukcione stanice i gasovodi opremljeni su sigurnosnim uređajima kako bi se sprečile ili svele na najmanju moguću meru štetne posedice po ljude, objekte i okolinu.
Transportne cevi su ukopane u zemlju i jedino u ekstremnim situacijama može doći do ispuštanja gasa u atmosferu.

Prirodni gas - ekološki najprihvatljivije gorivo

zastita zivotne sredineKao preduslov za integraciju u međunarodno okruženje će se postaviti pristupanje i prihvatanje protokola o prekograničnom zagađivanju vazduha, te uključivanje u međunarodne programe izrade programa povećanja energetske efikasnosti.
U EU na snazi su strogi propisi o zaštiti čovekove okoline, koji uvode sistem ograničenja emisije štetnih gasova, i plaćanja značajnih taksi na emisije štetnih produkata. To znači da će korišćenje ekološki pogodnih energenata pružiti mogućnost ušteda svakom potrošaču kroz smanjenje troškova za energiju.

Ekološki najprihvatljivije gorivo upravo je prirodni gas.

Karakteristike emisija CO2, SO2 i NOX kod fosilnih goriva:

•    CO2 - sagorevanjem prirodnog gasa oslobađa se približno jedna polovina količine CO2 koja se oslobađa spaljivanjem uglja. CO2 prouzrokuje pojačanje efekta staklene bašte i globalnog porasta temperature.
•    SO2 - uglavnom se oslobađa spaljivanjem uglja i tečnih goriva. Prirodni gas praktično ne proizvodi SO2. SO2 prouzrokuje zakiseljenje okoline.
•    NOX - sagorevanjem prirodnog gasa oslobađaju se manje količine azotnih oksida, nego spaljivanjem drugih fosilnih goriva. NOX takođe prouzrokuje zakiseljenje okoline (zajedno sa SO2 i amonijakom)

Potreba energetske efikasnosti je argument koji investiciona ulaganja prelaskom sa drugih energenata na prirodni gas čine isplativim, a druga činjenica izuzetno važna za investiciona ulaganja su troškovi na emisiju štetnih produkata koji nas čekaju u budućnosti.

ULAŽIMO U TEHNOLOGIJE KOJE ŠTEDE ENERGIJU I ŠTITE OKOLINU.

011326044
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10394727

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak