Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Maloprodaja gasnih uređaja

Oprema, tehnologija i materijal koje JP "Gas - Ruma" plasira na tržište putem svog maloprodajnog objekta, prodajom ili ugradnjom, spada u sam vrh kvaliteta, trajnosti i pouzdanosti.
Gasna oprema i materijal koji se prodaju ili ugrađuju u unutrašnje gasne instalacije potrošača moraju posedovati odgovarajuće ateste propisane zakonima, pravilnicima, standardima i ostalim pozitivnim propisima.
Montažu i puštanje u rad gasnih uređaja mogu obavljati samo, za to od proizvođača opreme obučeni i ovlašćeni, serviseri.
JP "Gas-Ruma" za opremu kupljenu u specijalizovanoj prodavnici JP (peći, bojleri, kotlovi, šporeti i ostala prateća oprema gasnih instalacija) ima servisna ovlašćenja za montažu, obuku i puštanje u rad.
Tržišnu orijentaciju i marketinški pristup tržištu, sprovodimo skromno, putem sredstava javnog informisanja.
Najbolja reklama i propaganda, koja stvara "imidž" naše firme, je: kvalitet opreme, uređaja i materijala koje nudimo, dobar servis, obilazak, upoznavanje, savetovanje i obuka potencijalnih i evidentnih potrošača, a koja se i do sada pokazala veoma uspešnom.

011326174
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10394844

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak