Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Uslovi za projektante i izvođače radova

Potrebna dokumentacija za izvođače radova

Zahtev za odobrenje za ispunjenost uslova za izvođenje radova na UGI na distributivnom području JP "Gas – Ruma" treba da sadrži sledeće podatke:

1. Osnovni podaci o firmi:

 • Naziv firme
 • Adresa
 • Telefon
 • Faks
 • Broj tekućeg raćuna
 • Matični broj
 • PIB
 • Šifra delatnosti
 • Registarski broj

2. Dostava priloga uz zahtev za izvođača radova

 • Izvod iz sudskog registra (preduzeće, radnja...) izvođača radova
 • Licenca odgovornog izvođača radova
 • Potvrdu o važnosti licence odgovornog izvođača radova od Inženjerske komore Srbije, za period za koji se podnosi dokumentacija
 • Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između izvođača radova i odgovornog izvođača radova (ako u preduzeću nema zaposlenog radnika koji ispunjava uslove odgovornog izvođača radova)

Napomena:
Na prijavi instalacije (plavi karton) obavezan potpis i pečat izvođača radova i odgovornog izvođača radova. Uz popunjeni "plavi karton" priložiti ateste ugrađenog materijala, atest varioca, izjavu o zaptivanju spojeva i zapisnik o ispitivanju na čvrstoću i nepropusnost UGI.

Potrebna dokumentacija za projektante

Zahtev za odobrenje za ispunjenost uslova za izradu projektno-tehničke dokumentacije za  UGI (unutrašnja gasna instalacija) na distributivnom području JP "Gas – Ruma" treba da sadrži sledeće podatke:

1. Osnovni podaci o firmi:

 • Naziv firme
 • Adresa
 • Telefon
 • Telefaks
 • Broj tekućeg raćuna
 • Matični broj
 • PIB
 • Šifra delatnosti
 • Registarski broj

2. Dostava priloga uz zahtev za projektovanje gasnih instalacija

 • Izvod iz sudskog registra (preduzeće, radnja...koje se bavi projektovanjem)
 • Licenca odgovornog projektanta
 • Potvrdu o važnosti licence odgovornog projektanta od Inženjerske komore Srbije, za period za koji se podnosi dokumentacija
 • Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između preduzeća-radnje za projektovanje i odgovornog projektanta (ako u preduzeću nema zaposlenog radnika koji ispunjava uslove odgovornog projektanta)
011326086
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10394766

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak