Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Procedura za izgradnju tipskog (kućnog) gasnog priključka (KGP)


Red. broj
Pribavljanje dokumentacije
Mesto pribavljanja - dostavljanja
Primedba
1.
Obaveza stranke je da proveri u JP "Gas – Ruma" da li postoji mogućnost gasifikacije predmetnog objekta
JP "Gas – Ruma",
šalter ''informacije''
Po saznanju da je tehnički moguće izvršiti priključenje objekta na distributivnu gasnu mrežu, stranka podnosi zahtev
2.
Podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja za priključenje objekta potrošača gasa za tipski priključak (G-4 ili G-6) uz koji se prilaže:
JP "Gas – Ruma",
šalter ''informacije''
Zahtev popunjava službeno lice na šalteru
2.1.
Vlasnički list (list nepokretnosti)
Katastar, geometar
Originalni dokument, ne stariji od 6 meseci
2.2.
Kopija katastarskog plana za predmetnu parcelu od RGZ ili situacioni plan i kopija plana vodova.
Katastar, geometar
Originalni dokument, ne stariji od 6 meseci
2.3.
Odobrenje za izgradnju objekta koji se gasificira - upotrebna dozvola, rešenje o ozakonjenju objekta
JP "Gas – Ruma",
šalter ''informacije''
Ako objekat nije ucrtan, investitor prilaže odobrenje za izgradnju objekta - upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju
2.4.
Kopija lične karte
JP "Gas – Ruma",
šalter ''informacije''
3.
Izrada tehničkih ulova za KGP (skica KGP)
JP "Gas – Ruma",
šalter ''informacije''
Referent KP na terenu uz prisustvo investitora definiše lokaciju KMRS
4.
Izdavanje Rešenja o odobrenju za priključenje objekta potrošača gasa (G-4 ili G-6) sa prilogom tehničkih uslova za KGP
JP "Gas – Ruma",
šalter ''informacije''

Za izradu neophodna uplata važećih taksi
5.
Skalapnje Ugovora o izgradnji tipskog gasnog priključka
JP "Gas – Ruma",
šalter ''informacije''
Po sklapanju ugovora investitor uplaćuje naknadu za troškove priključenja objekta na distributivni sistem prema izdatom rešenju o odobrenju za priključenje.
6.
Izgradnja tipskog priključka
Izgradnju izvodi JP "Gas – Ruma" sa građevinskim kooperantom

Legenda:
Tipski priključak - je priključak na distributivnu mrežu pritiska manjegod 6 bar sa kućnim merno-regulacionim setom (KMRS) maksimalnog kapaciteta nevećeg od 10 m3/h, u koji se ugrađuju tipizirana, odnosno standardizovanaoprema, uređaji i materijali i pri čijoj se izgradnji izvode standardni radovi.
RGZ - Republički geodetski zavod
KGP - Kućni gasni priključak
KMRS - Kućni merno regulacioniset (sa meračem veličina G-4 za potrošnju ≤ 6 m3/h ili veličina G-6 za potrošnju ≤ 10 m3/h )

011326080
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10394760

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak