Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
Суботом: 07:30 - 12:30h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:00h
Суботом: 08:00 - 12:00h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Обавештење

Поштивани потрошачи,
због новонастале ситуације са ванредним стањем, а по Одлуци Владе Републике Србије, обуставља се непосредни контакт са странкама до престанка ванредног стања.
Очитавање потрошње природног гаса за месец април 2020. године вршиће се само код правних лица. За месец април 2020. године неће се вршити очитавање стања потрошње природног гаса код физичких лица, него ће потрошачи бити задужени на основу просечне потрошње природног гаса у односу на март 2020. године, или на основу пријављеног стања.
Молимо потрошаче да уколико су у могућности, а из разлога тачнијег обрачуна и што мањих исправки касније, сами очитају и јаве утрошак природног гаса на мерачу за април месец 2020. године до 06. маја 2020. године, а исправке обрачунате просечне потрпшње ће се вршити до 14. маја 2020. године на телефон 473-450, 0800-003-007 у периоду 7:00 до 15:00 сати или на сајту ЈП „ГАС-РУМА“ www.gasruma.rs/index.php/unos-stanja-meraca-m.
По престанку ванредног стања и приликом првог следећег обрачуна извршиће се очитавање и корекције стања на стварно стање код потрошача.
О додатним активностима ЈП „ГАС-РУМА“ ће вас благовремено обавештавати преко средстава јавног информисања и званичног сајта ЈП „ГАС-РУМА“ www.gasruma.rs.Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак