Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
Subotom: 07:30 - 12:30h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
Subotom: 08:00 - 12:00h

Obaveštenje o promeni cene gasа

Poštovani kupci prirodnog gasa,

Obaveštavamo vas da je, na osnovu člana 88. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) i Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Službeni glasnik RS'', broj 95 od 08.12.2018. godine), donet Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti (“Službeni glasnik RS'', broj 41 od 11.06.2019. godine) čijom primenom od 01. avgusta 2019. godine počinje obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti za kupce iz kategorije ''DOMAĆINSTVA'', a za pravna lica od 01. jula 2019. godine.

Osnovica naknade za unapređenje energetske efikasnosti obračunava se na osnovu isporučene količine prirodnog gasa na mestu isporuke krajnjem kupcu u obračunskom period, izražene u metrima kubnim (m³) svedenim na standardne uslove i referentnu toplotnu vrednost (Sm³), u iznosu od 0,15 dinara po svedenom kubnom metru (Sm³) prirodnog gasa koji će se usklađivati u skladu sa zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV od 10% za prirodni gas u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Utvrđivanje iznosa naknade za unapređenje energetske efikasnosti za isporučeni prirodni gas krajnjem kupci vrši JP “GAS-RUMA'' prilikom ispostavljanja računa za isporučeni prirodni gas, dok prihodi ostvareni od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije.

S poštovanjem, JP ''GAS-RUMA'' Ruma, 19.06.2019. godine


006482383
Posetioci
3
Članci
352
Broj pregleda članaka
5916473

Vremenska prognoza

Kursna lista

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak