Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

RAZUMEVANJE POTREBA I OČEKIVANJA ZAINTERESOVANIH STRANA

JP "GAS-RUMA" je izvršilo identifikaciju zainteresovanih strana relevantnih za sistem menadžmenta kvalitetom, i to:

• korisnici/kupci,
• zaposleni,
• društvena zajednica,
• dobavljači, podizvođači i druge organizacije angažovane iz autsorsa,
• banke i
• osiguravajuća društva

Njihove potrebe i očekivanja, kao i potrebe i očekivanja organizacije od istih, prikazane su u tabeli. Rukovodstvo preduzeća podstiče transparentan proces internih i eksternih komunikacija. Sprovođenjem preispitivanja sistema menadžmenta kvalitetom organizacija prati i preispituje informacije o svojim zainteresovanim stranama i njihovim relevantnim zahtevima.

Заинтересоване стране Потребе и очекивања заинтересованих страна
Kupci/korisnici Kupci/korisnici očekuju od organizacije da izvršava ugovorne obaveze u zacrtanom roku i zahtevanom kvalitetu.
Organizacija očekuje da dobije adekvatne zahteve potreba.
Organizacija očekuje isplate bez kašnjenja u odnosu na ugovor.
Zaposleni Očekuju stabilnost poslovanja, visok standard i rad u zdravom i bezbednom okruženju.
Organizacija očekuje lojalnost, odgovornost i posvećenost poslu.Organizacija očekuje da zaposleni izvršavaju svoje radne zadatke stručno, u skladu sa dokumentacijom i pravilima dobre prakse.Organizacija očekuje da zaposleni prijavljuju sve uočene neusaglašenosti, iniciraju korektivne i preventivne mere u cilju unapređenja rada i učestvuju u njihovom sprovođenju.
Društvena zajednica Očekuje društveno odgovorno poslovanje i brigu o bezbednosti i zdravlju na radu.
Organizacija očekuje kooperativnost i informisanost od strane organa društvene zajednice.
Dobavljači, podizvođači i ostale organizacije angažovane iz autsorsa Obostrano se očekuje puna saradnja i kooperativnost u skladu sa najboljom postojećom praksom.
Banke i osiguravajuća društva Očekuju stabilnost poslovanja i solventnost organizacije (bez finansijskih turbulencija i pojave akcidenata, odnosno vanrednih situacija bilo koje vrste).Očekuju redovnu isplatu rata kredita i premija osiguranja.
Organizacija očekuje korektne bankarske kamatne stope pri uzimanju kredita i brzu isplatu realne štete od strane osiguravajućih kuća u slučaju pojave akcidenta koji je predmet osiguranja.

010543678
Posetioci
3
Članci
413
Broj pregleda članaka
9742847

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak