Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

SISTEM MENADžMENTA KVALITETOM I NJEGOVI PROCESI

JP "GAS-RUMA" uspostavlja, dokumentuje, primenjuje, održava i unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015 kao sredstvo za ostvarivanje utvrđene politike i ciljeva kvaliteta proizvoda, procesa i usluga.

Sve procese koji se odvijaju u JP "GAS-RUMA" podelili smo na procese koji se odnose na krajnjeg korisnika, procese proizvodnje/usluga i procese koji su u vezi sa proizvodnjom (glavni procesi), upravljačke procese i procese podrške, što je prikazano na slici.

Tehnički i ljudski resursi kao i neophodna infrastruktura postavljaju neophodne uslove za realizaciju navedenih procesa.

Svi procesi koji se odvijaju u JP "GAS-RUMA" se prate i analiziraju na bazi karakteristika evidentiranih u zapisima o kvalitetu. Izlazni podaci kao performanse procesa, od kojih zavisi kvalitet proizvoda/usluga se evidentiraju i čuvaju na odgovarajući način koji je propisan u proceduri ili uputstvu.

procesi

011269167
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10345771

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak